“Wij ondersteunen langdurig en ernstig zieke mensen”

Wij willen bijdragen aan de kwaliteit van het leven van ernstig en langdurig zieke mensen. We halen geld op om instanties te ondersteunen die omtrent dit doel een praktische wens hebben maar daar vanuit de reguliere budgetten geen geld voor hebben. Het opgehaalde geld gaat dus niet naar onderzoek en zaken die horen tot de reguliere bedrijfsvoering, het gaat naar praktische zaken die de kwaliteit van leven structureel of tijdelijk verhogen.

Wilt u ook een aanvraag doen voor een bijdrage mail dan naar info@team-enscheday.nl voor de voorwaarden. 

Hospice Enschede

Hospice Enschede

Wij ondersteunen Hospice Enschede om hen in staat te stellen om de laatste dagen tijdens een ongeneeslijke ziekte zo kwalitatief mogelijk in te vullen. Sterven doe je alleen, maar je hoeft niet alleen te sterven. Hospice Enschede biedt een plek waar mensen waardig afscheid kunnen nemen van het leven. Waar men niet binnenkomt als patiënt maar als bewoner. 

Wij ondersteunen door middel van praktische zaken die buiten de dagelijkse bedrijfsvoering van het hospice liggen.

In 2017 hebben we met onze spinning challenge 10.000 euro opgehaald hetgeen verdubbeld werd door verzekeraar NH1816. Met dit fantastische bedrag hebben we het hospice in staat gesteld om een tweepersoonskamer in te richten.

download

 Partners kunnen nu ook in de laatste moeilijke fase bij elkaar blijven in hospice Enschede. Een mooie stap om de laatste periode van het leven wat aangenamer te maken.

  hospice enschede

roparun.nl

Roparun

Wij lopen mee met de Roparun. Een estafetteloop van 560 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij we in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Het motto van de Roparun is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Een motto dat wij bij EnscheDAY4Quality onderschrijven, de afgelopen jaren hebben we met het lopen ongeveer 20.000 euro over kunnen maken naar de Roparun. Deze gelden komen ten goede aan de zorg van ernstig zieke kanker patiënten. Bekijk hier de lange lijst met ondersteunde doelen.

 

Het beter worden boek

Het BeterBoek

Een ziekenhuisopname is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Ze komen in een onbekende omgeving terecht en doen veel nieuwe indrukken op. 

Het BeterBoek is een educatieve uitgave waarin kinderen direct worden aangesproken. Waar ben je nu? Wie ontmoet je in het ziekenhuis? Waarom krijg je een bepaald onderzoek? Zo raken ze vertrouwd met de omgeving en wordt angst voor onderzoeken en behandelingen deels weggenomen. Een kind heeft in het boek ook ruimte om zijn eigen verhaal op te schrijven, zodat het emoties en ervaringen een plek kan geven.

 EnscheDAY4Quality goededoelen beterboek

Het BeterBoek is en blijft eigendom van het kind. Na de opname gaat het boek met daarin alle uitleg, berichten, foto’s en ervaringen mee naar huis. Op die manier is de uitgave voor het kind een waardevolle herinnering aan de tijd in het ziekenhuis.

 

Het BeterBoek